VÄLKOMMEN TILL EKAB

Det mest fundamentala i en entreprenad är grundjobben. Blir det rätt från början så finns alla möjligheter till ett lyckat slutresultat. Vi gör allt från de mindre jobben hemma runt huset till de större totalentreprenaderna där det schaktas från grunden tills dess att objektet är färdigställt. Vi gör allt inom villagrunder, avloppsanläggningar, vägar, dränering, park- och grönområden, ridanläggningar m.m.

Kontakta oss för hjälp och offert på dina planerade markarbeten.